ขอเชิญทำบุญไหว้พระเสริมศิริมงคล เพื่อความโชคดีตลอดปี
โปรแกรมทำบุญไหว้พระ 3 วัน 2 คืน อาหาร 6 มื้อ
พัก ภูเรือ แซงค์ฌัวรี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ST 1 วัดป่าห้วยลาด–วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง-วัดเนรมิตวิปัสนา
ST 2 วัดป่าห้วยลาด–วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง–วัดโพนทอง–พระธาตุสัจจะ
ST 3 วัดป่าห้วยลาด–วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง–นาแห้ว–วัดศรีโพธิ์ชัย-บ้านเหมืองแพร่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Mobile : 087-028-0516
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/09942